دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

تکنیسین آزمایشگاه تشخیص طبی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول مراقبت پوست، مو و زیبایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک های اولیه و امداد در شرایط اورژانس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع دستیار دندانپزشک

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدماتی تکنیسین داروخانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع تکنیسین داروخانه

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزار اتوکد ( ویژه عمران)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزشی Autocad مقدماتی و پیشرفته

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع آموزش مهارت های هفتگانه کامپیوتر lCDL

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزارهای جامع معماری (اتوکد، 3dmax, vray)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزارهای جامع حسابداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیکهای اکسل ویژه حسابداران

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه حسابداری ویژه بازار‌ کار

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پسماند

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پسماند

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پسماند

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پسماند

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی و آتش نشانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقتصاد و کارآفرینی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منابع درآمدی دهیاری ها

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ماساژ ورزشی (مقدماتی)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شبکه های اجتماعی