ارتباط با ما

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به درخواست های شما هستند
در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت خواهید نمود

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

كرمان

کرمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ساختمان اداری 2 - شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 12

kerman [at] gmail.com

03431321298

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شبکه های اجتماعی