ارتباط با ما

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به درخواست های شما هستند
در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت خواهید نمود

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

كرمان

کرمان ،بلوار ولیعصر (عج) - دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان اداری 2 - کد پستی : 7635168111

kerman [at] gmail.com

09395824449

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

شبکه های اجتماعی